Hitta oss

Så här hittar du oss!

Att hitta till festivalen skulle kanske kunna vara det viktigaste av allt. Söderslätts Countryfestival är beläget på Sydslättens Ridanläggning i Anderslöv, Skåne. Anläggningen ligger ca 3 mil utanför Malmö. Nedan följer vägbeskrivningar från alla väderstreck.

Vägbeskrivning från Ystad

Ta E65 mot Malmö, fortsätt förbi Skurup strax innan Sturups rondell ta av höger mot Börringe, följ Börringe stationsväg tills den svänger höger och övergår till Sörbyvägen, sväng därefter höger in på Industrigatan, välkommen fram!

Vägbeskrivning från Malmö

Från inre ringvägen, ta avfart trafikplats Hindby för E65 mot E6/E22/E20 Ystad/Sturup Flygplats/Oxie. Ta tredje avfarten i rondellen in på E65. Ta avfart Trafikplats Jägersro mot Anderslöv. Kör in på Käglingvägen/Väg 101, fortsätt på väg 101 och följ anvisningar mot Anderslöv. Kör förbi Anderslövs Gästgivaregård sväng därefter vänster på Järnvägsgatan, sedan höger på Sörbyvägen och till sist vänster in på industrigatan, välkommen fram!

Vägbeskrivning från Lund

Kör E22 mot Malmö. Ta avfart 18 Trafikplats Kronetorp N. kör in på E20/E22/E6 mot Trelleborg/Köpenhamn/Limhamn. Ta avfart 14 trafikplats Fredriksberg för att köra in på E65 mot Ystad/Sturups Flygplats(Malmö Airport). Ta avfart 11 Trafikplats Svedala för Trelleborg/Svedala C/Lund. Svänger höger på Norra Ellenborgsgatan. I rondellen ta tredje avfarten in på Lundavägen/väg 108, följ väg 108 sväng sedan vänster på Ugglarpsvägen. Därefter ta vänster på Landsvägen/Väg 101. Kör förbi Anderslövs Gästgivaregård sväng därefter vänster på Järnvägsgatan, sedan höger på Sörbyvägen och till sist vänster inpå industrigatan, välkommen fram!

Vägbeskrivning norrifrån

Kör mot Malmö, E20/E6/E22, följ yttre ringvägen mot Köpenhamn. Ta avfart 14 trafikplats Fredriksberg för att köra in på E65 mot Ystad/Sturups Flygplats(Malmö Airport). Ta avfart 11 Trafikplats Svedala för Trelleborg/Svedala C/Lund. Svänger höger på Norra Ellenborgsgatan. I rondellen ta tredje avfarten in på Lundavägen/väg 108, följ väg 108 sväng sedan vänster på Ugglarpsvägen. Därefter ta vänster på Landsvägen/Väg 101. Kör förbi Anderslövs Gästgivaregård sväng därefter vänster på Järnvägsgatan, sedan höger på Sörbyvägen och till sist vänster inpå industrigatan, välkommen fram!

Allmänt angående kollektivtrafik

Vill man använda sig av kollektivtrafiken tar Skånetrafiken en till och från festivalområdet. En allmän rekommendation är att ta sig till Malmö C eller Trelleborg Övre och därefter använda sig av nedanstående instruktioner. För mer info och planerande besök skånetrafikens hemsida eller ring kundservice: 0771-77 77 77.

Kollektivtrafik från Malmö

Linje 144 (Malmö C – Södervärn – V.Ingelstad – Ö Grevie Folkhögskola – Alstad – Anderslöv Torget Alternativt: Linje 146 (Malmö C – Södervärn – Vellinge Ängar – Trelleborg Övre (Byte till linje 144) Trelleborg – Gislöv Byn – Anderslöv Torget)

Kollektivtrafik från Lund

Linje 165 Lund C – Staffanstorp Väg 108 – Klågerup – Holmeja väg 108 – Svedala Station – Alstad – Gylle- Trelleborg Övre – (Byt till Linje 144) Trelleborg Övre – Gislöv Byn – Anderslöv Torget)

Kollektivtrafik från Skurup

Pågatåg 1542 (Skurups Station – Svedala Station (Byte till busslinje 165) – Alstad – Gylle – Trelleborg Övre (Byt till Linje 144) Trelleborg Övre – Gislöv Byn – Anderslöv Torget)

Kollektivtrafik från Svedala

Linje 165 Svedala Station – Alstad – Gylle – Trelleborg Övre (Byt till Linje 144) Trelleborg Övre – Gislöv Byn – Anderslöv Torget)

Kollektivtrafik från Trelleborg

Linje 144 (Trelleborg Övre – Gislöv Byn – Anderslöv Torget)

Kollektivtrafik från Vellinge

Linje 146 (Vellinge Ängar – Trelleborg Övre (Byte till linje 144) Trelleborg – Gislöv Byn – Anderslöv Torget)

Kollektivtrafik från Ystad

Pågatåg 1542 (Ystad Station – Svedala Station (Byte till busslinje 165) – Alstad – Gylle – Trelleborg Övre (Byt till Linje 144) Trelleborg Övre – Gislöv Byn – Anderslöv Torget)